חנוכה בראי דורנו

מרד החכמה היהודית

המהפכה החשמונאית לא הסתכמה בשחרור מהשעבוד היווני אלא בעיקר הייתה מהפכה רוחנית של הבאת אור החכמה היהודי לעולם. בדור האחרון זיכנו ה' להוסיף קומה, ולהוביל את העולם גם כאומה בעלת כוח מעשי.

אחיה הישראלי שרפר | כסלו תשפ"ג