אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

עסקת שבויים - בהלכה ובאגדה

מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.

הרב מיכאל ימר | כ"ז אדר א' תשפ"ד