כרך א'

מבוא מתודולוגי

כרך א' שיעור מבוא

עיקרי הגישה שבספר "בינה לעיתים".

הרב אסף ידידיה | תשס"ה