בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
3144 שיעורים
  undefined
  39 דק'
  לנתיבות ישראל

  האם בינה מלאכותית יכולה לפסוק הלכה?

  לנתיבות ישראל - מאמר"עמדתנו ועקרונותיה" (המשך)

  פסיקת ההלכה בדורנו, האם מותר להשתמש בבינה מלאכותית לפסיקת הלכה, מה דין מכונית אטונומית בשבת? הצורך במשפט יהודי וחשיבותו במציאות הנוכחית תוך הקפדה על אנשי אמת שפועלים ללא שיקולים פוליטים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג סיון תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  בהעלותך

  התבוננות על כלל ישראל

  שיחת מוצ"ש פרשת בהעלותך תשפ"ג

  הרב דיבר על כך שכל מעשה שאנחנו עושים כלולים בתוכו כל השפעותיו העתידיות. כל דבר שאנחנו עושים זה כנציגים של כלל ישראל. בנוסף על התבוננות בעין טובה על משברים, בפרט המשברים שעם ישראל עובר עכשיו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד סיון תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  שבועות

  הריני משלם ואיני נשבע

  מסכת שבועות לט:

  אדם החליט שברצונו לוותר, לשלם ולהיפטר משבועה: האם ביכולתו לחזור בו ולהישבע? | חילוקים כשחזר בו תוך כדי דיבור, כשאמר שלא בפני בית דין, ועוד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' סיון תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  בהעלותך

  הגישה לתורה

  על הפרשה ועל הדבקות בתורה

  מדוע דווקא בקרבן פסח באו אותם אנשים טמאים (אנוסים) ובקשו פיתרון לבעייתם? כעומק הטומאה (החטא) צריך להיות עומק ההיטהרות ממנה; משל מהגעלת כלים; גדלותה של האמונה של התורה היא דווקא בגלל שהיא נגישה לכל (בניגוד לפילוסופיה); דברי הרמב"ם על הדרך לקניין תורה; לימוד תורה מתוך קישור לעמ"י; נשמה אלוקית בכל יהודי: ההסתכלות השלימה על היהודים החילונים; מחוייבות בני התורה לשאת בעול המצב.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ליב' סיוון תשס"ח
  undefined
  41 דק'
  נשא

  סיני ועוקר הרים

  שיחת מוצ"ש פרשת נשא תשפ"ג

  שיחת מוצ"ש פרשת נשא תשפ"ג

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' סיון תשפ"ג
  undefined
  55 דק'
  נשא

  שליחות תמידית

  פרשת נשא תשס"א

  קירוב גרים, "גדול קידוש השם"; מה זה יחוד קוב"ה ושכינתיה? כיצד פועלים המים המאררים? כיצד בודק הקב"ה את ישראל? הפתרון לסכסוך הערבי-ישראלי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יא סיון ה'תשס"א
  undefined
  19 דק'
  שיחות ליום ירושלים

  אחדות העם בניסי יום ירושלים

  'שיבנה בית המקדש' - זה הלב, המקדש הוא לב האומה | אנו שמחים על שחרור המקום הקדוש, שקדושתו היא גם בחורבנו, ואנו שמחים אף על הנס הגדול שהיה במלחמה | גם החרדים הכירו בנס הגדול, וכן החילונים שמאלנים הכירו בכך שיד ה' הייתה במלחמה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח אייר תשפ"ג
  undefined
  29 דק'
  כינוסי אברכים

  כינוס אברכים - ר"ח סיוון תשפ"ג

  * היחס לתקשורת שתופסת צד מסוים * כיצד ניתן להוסיף אהבת חינם ליהודי ששונא אותי? * היחס לאיומי חלקים מהשמאל בירידה מהארץ * הדרכות ועצות בחינוך ילדים * הקפדה על מוצרים שנאפו לאחר הפסח * היחס לשיקול הכלכלי בעניין הבאת ילדים * מהי תורת ארץ ישראל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' סיון תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  במדבר

  מניין עם ישראל במדבר

  שיחת מוצ"ש פרשת במדבר תשפ"ג

  התורה מקדישה פרשה שלימה למניין עם ישראל בכדי להראות שכל אחד ואחד חשוב, לכל אחד יש תפקיד מיוחד | ההליכה במדבר היא שיעור אמונה לקראת הכניסה לארץ | התורה היא דבר גדול ואלוקי, אך היא גם היסוד הפשוט של העולם | במלחמת ששת הימים היה נס ניצחון גדול, וגם אחדות גדולה בעם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' סיון תשפ"ג
  undefined
  46 דק'
  שבועות

  כלים פחות משווה פרוטה

  מסכת שבועות לט:

  האם מחייבים שבועת מודה במקצת כשהטענה היא על כלים הפחותים משווה פרוטה? | נחלקו הראשונים האם פחות משווה פרוטה נחשב לכסף פחות מכשיעור, או שאינו נחשב לכסף כלל | ישנה מחלוקת האם כלי הפחות משווה פרוטה נחשב כערכו או שנחשב כשווה פרוטה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ה אייר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  בהר

  הביטחון בה' והשפע האלוקי

  שיחת מוצ"ש פרשת בהר - בחוקותי תשפ"ג

  האדם צריך לדעת שהכל מגיע מה', ואף שנדרש מהאדם להתאמץ ולפעול כפי יכולתו, ביטחון בה' יביא לו ברכה. "אשרי אדם מפחד תמיד" בדברי תורה, בעבודת ה' המוטלת עליו. האדם צריך תמיד להשתדל ככל יכולתו. אך בדברים שאינם תלויים באדם, עליו לבטוח בה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב אייר תשפ"ג
  undefined
  10 דק'
  רשב"י

  האמונה של רשב"י

  משנתו של רשב"י היא שצריך להוציא מן הכוח אל הפועל, להתאמץ, וכך מגיעים לתוצאות. רשב"י היה חדור באמונה שהכל מן השמיים, הכל מושגח ומאידך ידע שהעולם מתנהל בדרך הטבע, ויש להתנהל בזהירות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח אייר תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  בחוקותי

  עמל התורה נותן כח לכל העם

  שיחת מוצ"ש פרשת בחוקותי תשפ"ב

  קיום התורה מקיים את המציאות. עמל התורה של תלמידי חכמים משפיע לטובה על כל חלקי העם. ה' לא עוזב את עמ"י בכל מצב. חוקים בלי טעם לעומת משפטים מוסברים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' אייר התשפ"ב
  undefined
  46 דק'
  לנתיבות ישראל

  מחלוקות בעמ"י - חלק מתהליך הגאולה

  לנתיבות ישראל - מאמר "ממעמקים" "עמדתנו ועקרונותיה"

  התורה והמצוות הם הבסיס והצורך שלנו להתאחד. אך האחדות חשוב יותר מהכל. בעם ישראל יש ערבות הדדית ומש צריך להתחיל להתאחד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אייר תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  אמור

  שלימות בעבודת ה'

  שיחת מוצ"ש פרשת אמור תשפ"ג

  על הכהנים להישמר מטומאה ומום מכיוון שעליהם לשמור על גובה רוחני, וכך גם לומדי התורה בזמננו צריכים להיות מתוקנים ככל יכולתם | מצוות קידוש ה' היא שאדם מוסר את כל כולו על קידוש ה', אפילו את מותו אך גם את חייו | כשישראל קובעים מועדים הם ממשיכים אליהם את קדושת השבת | ספירת העומר באה ללמדנו שהכל מאת ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ו אייר תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  אמור

  תפקיד הכוהנים ומהלך ספירת העומר

  שיחת מוצ"ש פרשת אמור תשפ"ב

  להשתמש בלשון נקיה. הכח של דיבור האדם. תפקיד הכהנים - להרבות שלום כאהרון ולקרב את ישראל להקב"ה. מהלך ספירת העומר - החיבור של המידות הטבעיות והשכל המעיין.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' אייר התשפ"ב
  undefined
  47 דק'
  שבועות

  שבועת שקר וברכה לבטלה

  שבועת שקר מזעזעת את כל העולם כולו, וגורמת לנזקים עצומים | ברכה לבטלה היא כאדם המודה לחבירו על דבר שהחבר לא עשה, וגורם לו לבושה | אדם המסופק אם בירך ברכת המזון חוזר ומברך. מדוע, הרי זהו ספק הוצאת שם שמים לבטלה? ומדוע בברכות המצוות אינו חוזר ומברך?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אייר תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  לנתיבות ישראל

  קידוש ה' וחזרת עמ"י לארצו

  לנתיבות ישראל - מאמר "למצות הארץ" המשך

  חיי עולם וחיי שעה, קידוש ה' כללי ופרטי בחזרת עמ"י לארצו וחובתנו לגדל את שמו של ה' יתברך לאחר החזרה לארצנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אייר תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  אחרי מות

  הכניסה לקודש

  שיחת מוצ"ש פרשת אחרי מות - קדושים תשפ"ג

  כדי להיכנס לקודש יש צורך בהכנה | איסור דם – חזון הצמחונות והשלום | עבודת ה' מתוך אהבה ויראה | הימנעות מעבירה – שמחה גדולה! | נקיות בענייני ממונות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' אייר תשפ"ג
  undefined
  53 דק'
  קדושים

  פרשת אחרי מות-קדושים תשס"ז

  הזכויות בהם נכנס כהן גדול אל קודש הקדשים; הצורך ב"תחבולות" ובתכנון לקראת עשיית מצווה; יראת ה' הממלאת את הלב נותנת כח להתמודד עם תאות העריות; דברי הרמב"ן על קדושתה המיוחדת של הארץ-צריכה להיות שמחה תמידית על קיום מצוות יישוב הארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אייר תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il