הלכה ומנהג

הוכחה בלשון רכה

מה ההבדל בין תוכחה למחאה? הרב גרינוולד על מניעת עבירה.

הרב חיים דוד גרינוולד | א' תמוז התשס"ו