ט - שנה לגירוש

מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל

האם תפילותינו היו לשווא? מה בין ט' באב לגירוש? על אמונה ועל תפילה.

ד"ר סודי נמיר | אב תשס"ו