ט - שנה לגירוש

הלכות מאבק

מה ההשלכות החינוכיות שנוצרו מתוך הגירוש והמאבק? כיצד נערך למניעת נזקים עתידיים? סקירה מעמדה של מחנך הנמצא בשטח.

הרב יעקב אידלס | אב תשס"ו