בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
146 שיעורים
  undefined
  36 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  הציונות הדתית לאורו של הרצי"ה זצ"ל

  מתוך ערב עיון במלואת 40 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הערב נערך בישיבת בני צבי.

  הרב יהודה זולדן | י"ד אדר א' תשפ"ב
  undefined
  28 דק'
  הכנס העולמי ה - 30 לדיני ממונות

  מחויבות השלטון לבריאות הציבור גם במחיר פגיעה כלכלית

  מתוך הכנס העולמי ה-30 לדיני ממונות ומשפט עברי בראשות הרב ד״ר רצון ערוסי שליט״א רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. לשיעורים נוספים מתוך הכנס לחץ כאן

  הרב יהודה זולדן | י"א אדר תשפ"א
  undefined
  פסחים

  "אפילו עני שבישראל...ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין"

  פסחים צ"ט ע"ב

  פסחים צ"ט ע"ב

  הרב יהודה זולדן | ט"ז שבט תשפ"א
  undefined
  פסחים

  הסבה בליל הסדר – מצה וארבעה כוסות

  פסחים צ"ט ע"ב, ק"ח ע"א

  פסחים צ"ט ע"ב, ק"ח ע"א

  הרב יהודה זולדן | ט"ז שבט תשפ"א
  undefined
  פסחים

  פורס מפה ומקדש בערב שבת ובפורים

  פסחים ק ע"א-ע"ב

  א. סעודה ביום ששי שנמשכה עד כניסת השבת 1. רבי יהודה ור' יוסי 2. שמואל, רב המנונא סבא ב. פורס מפה ומקדש, אין קידוש אלא במקום סעודה ג. סעודת פורים ביום ששי שנמשכה לתוך ליל שבת

  הרב יהודה זולדן | ט' שבט תשפ"א
  undefined
  19 דק'
  בבא קמא

  לא תחמוד- חמסן ושיווק אגרסיבי - בבא קמא ס"ב

  מתוך יום העיון "ויהיו נכונים ליום השלישי"

  מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.

  הרב יהודה זולדן | ב' סיון תש"פ
  undefined
  אחרי מות

  "וחי בהם", "לא תעמוד על דם רעך"

  מקורות ללימוד ועיון, ושיח עם תלמידים ותלמידות, וכן במסגרת המשפחה, הקהילה. המקורות נועדו ללימוד לקראת פרשת השבוע – אחרי מות-קדושים, וימי התשועה. במשמעות המעשית של פסוקים הנזכרים בפרשת השבוע: "וחי בהם", "לא תעמוד על דם רעך". עד כמה נדרש אדם להסתכן בעצמו כדי להציל ולסייע לאחר שנמצא בסכנת חיים? ההדגש יהיה בהתייחסות לשתי קבוצות שמסכנים עצמם בזמן שהם מצילי חיים של אחרים: אנשי רפואה, ואנשי צבא. המקורות מלווים בשאלות הנחייה. בסוף נכתבו נקודות לשיח ועיון עם התלמידים והתלמידות בעת הלימוד ולאחריו. כל מורה י\תחליט מה מתאים ללמוד מתוך המקורות.

  הרב יהודה זולדן | איר תשפ
  undefined
  בבא קמא

  הפורץ גדר בפני בהמת חברו

  בבא קמא נה ע"ב-נו ע"ב

  הפורץ גדר בפני בהמת חברו, פרצוה \ הוציאוה ליסטים ויצאה והזיקה – שיטת הרמב"ם

  הרב יהודה זולדן | תשפ
  undefined
  שיעורים נוספים ברפואה

  נגיף הקורונה

  תשובה, התמודדות, הקשבה לרופאים, והאיסור להדביק אחרים

  הרב יהודה זולדן | אדר תשפ
  undefined
  עניני החג

  למלא את החלל

  האפשרות לתחום מקום למשך זמן מסוים, לקבוע את גודלו וצורתו ולהעניק לו מימדים של קדושה, מלמדת על הכוחות העצומים שבידי כל אדם ליצור לעצמו מסגרות ולהעניק להן תוכן של קדושה. כל אחד קובע לעצמו בתוך איזו מעטפת רוחנית הוא נמצא, מה הוא פועל בה ובאיזה אופן

  הרב יהודה זולדן | תשרי תשפ
  undefined
  שיעורים במסכת קידושין

  קנין אגב

  שיעור כללי במסכת קידושין כו ע"א-כז ע"א

  א. קנין אגב - הלימוד מהפסוק ב. צבורים לא בעינן, אגב וקני בעינן ג. דוקא לשון "אגב" או כל לשון שהיא ד. ירושלמי - היו קרקעות במקום אחד ומטלטלין במקום אחר?

  הרב יהודה זולדן | י"ב תמוז תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  "שליחותייהו קא עבדינן" - שליחות של מי?

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

  הרב יהודה זולדן | כ"ד סיון תשע"ט
  undefined
  חינוך

  חינוך בכבוד וללא אלימות

  פרק לא

  א. כבוד תלמידך חביב עליך כשלך ב. אב שהרג את בנו, רב שהרג את תלמידו בשגגה ג. הכאת בנים, תלמידים 1. בן או תלמיד בוגר 2. בן או תלמיד צעיר ד. כי לא במהלומות יחונך האדם, כי אם בדרכי נעם סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  חינוך

  גבולות ההוצאות הכספיות של הורים על שכר לימוד ילדיהם

  פרק ל

  מבוא א. הוצאות לשכר לימוד - מזונותיו של אדם קצובים חוץ מהוצאות לתלמוד תורה ב. תשלום שכר לימוד - מצווה, תקנה ג. מוסדות חינוך פרטיים - תפקוד כמו קהילה סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  חינוך

  ניידות תלמידים מחוץ למקומות מגוריהם

  פרק כט

  א. מספר תלמידים מינימלי לפתיחת כיתה ב. הסעת תלמידים למוסדות חינוך 1. במקום סכנה 2. התחשבות בגיל התלמידים 3. התחשבות בטיב המוסד החינוכי סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  חינוך

  הוצאת תלמיד ממסגרת תורנית

  פרק כח

  מבוא א. תקנה לפתיחת מוסדות חינוך ציבוריים ב. קריטריונים להוצאת תלמיד 1. בשל הישגים לימודיים נמוכים 2. בשל בעיות חינוכיות ג. הוצאת תלמיד ממוסד חינוכי כלל ארצי המיועד לתלמידים בוגרים סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  חינוך

  הקמת מסגרות חינוך לתלמידים עם צרכים מיוחדים

  פרק כז

  פתיחה א. מחויבות מדיני צדקה ב. מחויבות מדיני רפואה ג. מחויבות בעקבות תקנת יהושע בן גמלא

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  חינוך

  מסגרות חינוך ציבוריות ואליטיסטיות

  פרק כו

  מבוא א. חינוך - חובה אישית וחובה ציבורית ב. הקמת מסגרות חינוכיות תובעניות ודורשות ג. מסגרות חינוך תובעניות - גם על חשבון טובת אחרים? סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  חינוך

  חובת האב ללמד את בנו תורה ומקצוע

  פרק כה

  מבוא א. חובת האב על הבן - ללמדו אומנות ב. "אלא תורה" או "מלמדו ליסטות" 1. קביעות בלימוד תורה, ארעיות באומנויות אחרות 2. בעלי כישורים מיוחדים שמעוניינים להתמסר ללימוד תורה 3. לימוד אומנות ומקצוע בארץ ישראל ג. לימוד אומנות - פסיקת הרמב"ם והשולחן ערוך ד. פתיחת מסגרת ללימודי קודש וחול בחצר משותפת ה. לימודי חול במשנת הרמב"ם סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
  undefined
  צדקה וחברה

  הלבנת פנים - ביוש ברשתות חברתיות (שיימינג)

  פרק כד

  מבוא א. האיסור לבייש ופיצוי המבויש 1. הלבנת פנים 2. ביוש בעקבות חבלה גופנית ותשלום 3. ביוש בדברים והעונש ב. ביוש ולחץ ציבורי על עושה מעשי עוול 1. כשישמע שבני אדם מרננים עליו ייתכן שישוב מדרכו 2. תנאים המאפשרים לחץ ציבורי באמצעות ביוש סיכום

  הרב יהודה זולדן | אדר ב תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il