מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

אזכרה למרן הראי"ה קוק זצ"ל

הרב יהודה גרשוני זצ"ל | ג' אלול ה'תש"ן