דיני ממונות במשפחה

החזרת המתנות - במרידה

הכנס העולמי ה-17 לדיני ממונות

דין החזרת המתנות במורדת ומורד וחוק שווי זכיות האשה.

הרב עו"ד שמעון יעקובי | ז' טבת תשס"ח