בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
894 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  תפקיד השנאה גם בתוך הטוב

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ו' (המשך)

  יש מקום לשימוש בשנאה גם בתוך העולם הטוב, ככוח שמברר ומגדיר גבולות בבין טוב אחד לחבירו, כך שכל אחד יכול לבטא את הגוון המיוחד והמדויק לו. מהלך זה הינו שלב מרכזי בתהליך התפתחות העולם בצורה של כלל ופרט.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ז סיון תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  מתי יש מקום לשנאת חינם?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ו'

  שנאת חינם הוא כוח מפריד וצריך להשתמש בו כדי לברר את הטוב מהרע ולזכך את הטוב יותר ויותר. שנאת חינם גורמת לחורבן כאשר אין לה תכלית, אבל צריך אותה כאמצעי.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ו סיון תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך אוהבים את ישראל והגויים?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ד' -ה'

  אהבת ישראל והגויים צריכה לבוא מתוך אהבת ה'. כיון שכך אהבת ישראל היא גם בצד המעשי, ע ישראל מגלים את שם ה'. לעומת זאת אהבת עמלק היא רק בגלל שכחלק מהבריאה בסוף הם עוזרים לגלות את שם ה' אבל את המעשים שלהם אסור לאהוב

  הרב ש. יוסף וייצן | ט' סיון תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  התורה סותרת את אהבת ישראל?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ד'

  לעיתים עלולות להראות סתירות בין אמירות בתורה שבכתב ובע"פ, לבין אהבת ישראל או אהבת הבריות בכלל. ע"י יישוב נכון של הסתירות, בהבנה שאהבת ישראל אמיתית נובעת מאהבת ה', מטרת התורה מושגת בהתרחבות אהבת ה' לאהבת כל העולם כולו.

  הרב ש. יוסף וייצן | ח' סיון תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  הפגמים בעמ"י מעצימים את אהבת ישראל

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ג'

  על ידי ראיית הפגמים בעם ישראל האדם צריך להעמיק את האהבת ישראל שלו ולהבין שאהבת ישראל לא תלויה במעשים אלא בסגולה הפנימית שיש בכל יהודי, ואהבה זו לא תפסק בשום מצב.

  הרב ש. יוסף וייצן | א' סיון תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך לאהוב יהודי שלא מקיים את המצוות?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ב'

  אהבת ישראל במדריגה עליונה נובעת מכך שלכל עם ישראל בטבע שלהם יש להם צימאון לה'. כיון שכך זה לא תלוי בקיום המצוות, אלא זו סגולה מיוחדת שטבועה בכל אחד מישראל.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ד אייר תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  מהי אהבת ישראל שאינה אהבת כל אדם?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה ב'

  אהבה מגיע מכך שיש בניינו דימיון, יש לנו אות חוויות, דעות, נפשות דומות וכו'. אדם שאוהב מישהו מישראלב גלל שיש להם סתם דבר משותף זה לא אהבת ישראל, כי בדרך זו ניתן לאהוב גם גויים. אהבת ישראל נובעת מכך שכולנו צמאים לה' ורוצים להופיע את שמו בעולם שזה דבר המיוחד דווקא לישראל.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ג אייר תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  תורתו של רשב"י ושל ר"ע

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה א'

  עבודתו של ר"ע היא עבודת דין, תיקון החיצונית, המעשים ומתוך כך תיקון הפנימיות. לעומת זאת עבודתו של רשב"י היא עבודת הרחמים, סודות התורה ומתוך כך תיקון חיצוניות המעשים.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ז אייר תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך אוהבים כל אחד מישראל תמיד?

  אורות ישראל - פרק ד' פסקה א'

  כדי להגיע לאהבת ישראל צריך קודם כל אהבה רגשית, אהבת ישראל צריכה להגיע מההבנה שכל נשמות ם ישראל מגיעות ממקור עליון

  הרב ש. יוסף וייצן | י' אייר תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  ביאור מצוות "ואהבת לרעך כמוך"

  אורות ישראל - הקדמה לפרק ד'

  במצוות "ואהבת לרעך כמוך" יש את החיוב על כל אדם שהוא ויש את החיוב על החסיד שצריך להיות לו יחס שונה לכל אחד מישראל. מי שמנתק עצמו מכלל ישראל מצווה זו כבר לא חלה עליו.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט' אייר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  יום הזכרון

  מסירות הנפש של חיילי צה"ל

  שיעור ליום הזיכרון

  בקריעת ים סוף ה' אמר 'מה תצעק אליי' כי במצב הזה גם תפילה לא מועילה, צריך את מסירות הנפש של נחשון בן עמינדב, וכך גם עבור הגאולה השלימה צריך את מסירות הנפש של חיילי צה"ל | הקדושים מסרו את נפשם על מנת שנוכל לחיות חיים מלאים יותר, לחיות על קידוש ה', וזה צריך להיות המסר שאנו לוקחים עמנו מיום הזכרון.

  הרב ש. יוסף וייצן | ד' אייר תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  שיחות ליום העצמאות

  האם יש חבלי משיח בדורנו?

  עיון בחזון העצמות

  בגאולתנו יש שני שלבים - שלב החומר והחול ושלב הרוח. לכל אחד מהשלבים הללו יש את ה"העדר קודם להויה" שלו, את החבלי משיח שלו. בעיון בחזון העצמות מתברר שהיסוד לשני השלבים האלה הוא גבוה, עליון ופנימי יותר - גאולת נשמת האומה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ב' אייר תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  הדרך לתיקון כל חלקי העולם

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ט' - י"א

  כדי לרומם גם את הדברים הנמוכים במקום לעבוד עליהם יותר טוב, להוסיף הרבה טוב בדברים הגדולים שיותר קל לעבוד עליהם ועל ידי כך יתרוממו גם כל הדברים הנמוכים והקטנים.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ז אדר תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  הרוחניות מחברת בין עם ישראל

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ח' , ט'

  כלל ישראל זה דבר מפשט ולכן כדי להתחבר לכלל ישראל אנחנו צריכים להתמקד בצדדים הרוחניים של החיים.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ' אדר תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך מתחברים לכל עם ישראל?

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ז'

  לכל דור בעם ישראל יש הופעה מיוחדת אבל לאורך כל הדורות הופעה היא דרך התורה והמצוות. כיון שכך הדרך הטובה להתחבר לעם ישראל בכל הדורות היא דרך התור והמצות. בחיבור לתורה ומצוות האדם מתחבר לכל עם ישראל.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ט אדר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  מרבים בשמחה - בכל מצב!

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ו'

  כאשר מגיע חודש אדר צריך להרבות בשמחה אפילו אם יש קשיים, כיוון שאנחנו מבינים שהעבר שלנו גדול והעתיד יהיה גדול עוד יותר והקושי הוא זמני. המטרה של עם ישראל היא להופיע את ה' בכל חלקי החיים.

  הרב ש. יוסף וייצן | ו' אדר תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  האם יש דבר כזה עבודת ה' פרטית?

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ו'

  בשביל לזכות לדביקות אלוקית, לאור חיים נצחיים, האדם צריך להידבק בכנסת ישראל. אי אפשר להידבק בהקב"ה לבד. בצורה פשוטה אפשר להסביר - יחיד לא יכול לקיים לבד את כל התרי"ג מצוות. בשביל לקבל את אור 'ה' הגנוז בתורה ומצוותיה חייבים להתקשר לאומה. הסבר נוסף, עיקר הדביקות שלנו בה' זה מצד הסגולה ולא מצד הבחירה האישית והמעשים של כל אחד בנפרד. הסגולה הנשמתית היא משותפת ואחדותית לכל ישראל, ואם כן בשביל לייצר קשר עם הקב"ה צריך להתחבר למימד זה של הסגולה ,של נשמת האומה. באופן עמוק יותר, ההסבר הוא שהקב"ה מופיע בעולם בצורה של קוב"ה ושכיתנתיה. אור אלוקי עליון שמאיר מלמעלה ואור אלוקי שמופיע - שוכן בתוך ההויה. אור זה נקרא שכינה, כנסת ישראל. האומה הישראלית היא ההופעה של כנסת ישראל בעלם הזה. אם כן, מי שרוצה להיות מואר בעולם הזה באור אלוקי של דביקות הוא צריך להידבק באומה הישראלית שהיא גילוי אור האלוקות, השכינה בעולם הזה. הרב חרל"פ מבאר שמעמלק נלחם בתפיסה זו של עם ישראל כעם שמגלים מימיד רוחני נסתר בעולם הזה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ה' אדר תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  התיקון של פורים - לחיות בחיצוניות את הפנמיות

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ה'

  החטא של עם ישראל בזמן אחשוורש היה שהם הפכו את החיצוניות, את החובה ללכת למשתה, לאידאל, הם נהנו במשתה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ט שבט תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  היסוד של פורים - לאומיות עם ישראל

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ה'

  התפקיד של עם ישראל הוא להופיע את מלכות ה' , ארבעת המלכויות ניסו לגנוב מה' את המלכות בעולם. אחשוורוש ניסה למלוך ע"י שנתן מקום לכל הדעות ועם ישראל הקשיבו לו ונהנו מסעודתו עליה נאמר "כרצון איש ואיש" - רצון מרדכי והמן.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ח שבט תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן

  איך ה' מתגלה בעולם?

  אורות ישראל - פרק ג' פסקה ד'

  כאשר ה' רוצה שאורו יופיע בעולם הוא קודם כל מופיע בכנסת ישראל ועל ידי שכנסת ישראל מתעלה זה משפיע שכל העולם יתעלה ואור ה' יתגלה יותר.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"א שבט תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il