מדורים נוספים

הדרכים למניעת הצורך בענישה

שנים אנו שואפים להנהיג את המדינה, מדמיינים כמה טוב יהיה שאדם הנאמן לתורה ישב על כסאו של ראש הממשלה, עד כמה יהיה בזה התקדמות ניכרת של "תיקון עולם במלכות שדי". אולם בלב פנימה מתגנב החשש, האם באמת אנו יודעים כיצד להנהיג את המדינה על אדני התורה?

הרב נפתלי בר אילן | כד כסלו תש"ע