חידושים ברפואת נשים תש"ע

מניעת הריון

מתוך כנס מכון פוע"ה תש"ע

הקדמה לשיחה מקצועית בנושא מאת ד"ר אריה ישעיה. (ניתן לצפות בשיחה מתוך השידור החוזר המלא של מושב הבוקר של הכנס).

הרב יוסף איתן | כ' טבת תש"ע