הלכות חמץ ומצה

ושמרתם את המצות

מעלת המצה השמורה. עיון בסוגיית שמירת המצות.

הרב יונתן רוזין | י' ניסן תש"ע