הרב מרדכי אליהו

כוחו של ההספד על הצדיק

מתוך אזכרת השבעה לרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

באדיבות ערוץ מאיר

הרב אברהם דוד | אור לב' תמוז תש"ע