מגד ירחים

מחזון למציאות בישיבות בני עקיבא

בהוצאת "בית הרב" גליון מס' 131

בהוצאת "בית הרב" גליון מס' 131

הרב יהודה פליקס | אלול תש"ע