ישראל והעמים

המשימה הלאומית - כיבוש הארץ

מתוך כנס רמלה ה-4 "בין ישראל לעמים"

הצגת נייר העמדה מטעם מכון "המלוכה והממשלה" בעניין מצוות כיבוש ארץ ישראל ויישומה בימיינו.

הרב דוד בן פנחס | כ"ב ניסן תשע"א