בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
16 שיעורים
  undefined
  חולין

  סיכום חולין פט-צג

  האופנים שבהם נוהג גיד הנשה, גיד הנשה במוקדשים, דברים שנאמרו בלשון גוזמא, הלימוד שאין לת"ח לצאת יחידי בלילה, דרשות בעניין ג"ה ומאבקו של יעקוב עם המלאך, ביאור הפס' ובגפן שלשה שריגים, איזה חלק מהגיד אסור, דין החוטים, החלב והקרום.

  ר' שמואל הרוש | חשוון תשע"ב
  undefined
  חולין

  סיכום חולין דף פג-פז

  היכן נוהג כיסוי הדם, הטעם שלא מכסים דם קדשים, הדרכות שלא להרבות באכילת בשר, הלכות דרך ארץ, כיסוי הדם בשבת, כיסוי הדם בשחיטה שאינה מתירה הבשר,חרש שוטה וקטן שחטו,כיסוי הדם כששוחט הרבה ,שחט ולא כיסה.

  ר' שמואל הרוש | תשרי תשע"ב
  undefined
  חולין

  חולין פרק שישי

  דפים פג- פז

  דפים פג- פז

  ר' שמואל הרוש | תשרי תשע"ב
  undefined
  חולין

  סיכום חולין דפים סח-ע

  בהמה המקשה ללדת והעובר הוציא איבר והחזירו ,איבר שיצא מהרחם,לידה לאיברים, ספיקות בקדושת בכור, רועה ומיילדת שנגעו בעובר מת

  ר' שמואל הרוש | אלול תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום חולין דף נד-נח

  המכות שהבהמה נשארת כשירה, עד ועד בכלל, מומים בעור הבהמה, מומים המטריפים עוף, מומים שהעוף נשאר כשר, סימני טריפה, ולד וביצה של טריפה, מימים במעיים, אכלה דברים רעים או מסוכנים.

  ר' שמואל הרוש | אב תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום מסכת חולין מו-נ

  ליקויים בריאה, ריאה הדבוקה לדופן.

  ר' שמואל הרוש | אב תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום מסכת חולין דף לו-מא

  הלימוד לחיבת הקודש, גדר הפירכוס, שחיטת בהמה העומדת למות, מחשבת פיגול, כותב נכסיו לאחרים, שחיטה לגוי ולע"ז והאיסור מפני מראית עין.

  ר' שמואל הרוש | אב תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום חולין מב-מה

  טריפות בבהמה, נקובת הוושט ותורבץ הוושט, טריפות הקנה, נקובת קרום המוח והלב, טריפות חוט השדרה.

  ר' שמואל הרוש | אב תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום חולין דף ל-לה

  חשש דרסה, שחיטה וטבילה ללא כוונה, שיעור שהיה, פסל בסימן אחד,שחט קנה וניקבה הריאה, שחט ולא יצא דם, הגזירה על ידים ונשקין, אכל חולין שנעשו על טהרת הקודש/ התרומה.

  ר' שמואל הרוש | אב תשע"א
  undefined
  חולין

  מסכת חולין דף לו-מא

  הלימוד לחיבת הקודש, גדר הפירכוס, שחיטת בהמה העומדת למות, מחשבת פיגול, כותב נכסיו לאחרים, שחיטה לגוי ולע"ז והאיסור מפני מראית עין.

  ר' שמואל הרוש | תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום מסכת חולין דפים יט-כג

  הבדלים בין מליקה לשחיטה; עולת העוף וחטאת העוף

  ר' שמואל הרוש | תמוז תשע"א
  undefined
  חולין

  מסכת חולין סיכום דפים כ"ד-כ"ו

  בעל קרי; טומאה בכלים; זכות האב בביתו.

  ר' שמואל הרוש | תמוז תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום מסכת חולין כז-ל

  שיעור השחיטה המינימלי, השואה בין עוף לבהמה,פירוש "השוחט אחד בעוף", הגדרת זמן מעשה השחיטה, שחט בב' וג' מקומות

  ר' שמואל הרוש | תמוז תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום מסכת חולין דפים טז-יט

  קרומיות של ריאה, לעולם שוחטין, נחירה, פגימות בסכין ובדיקתן,שחיטה בטבעת הגדולה ובשאר,שחט חלק והגרים חלק.

  ר' שמואל הרוש | תמוז תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום דף ה-יד מסכת חולין

  דפים ה-יד

  סיכום ללומדי הדף היומי על דפים ה-יד במסכת חולין. שחיטת כותי; הקב"ה לא מביא תקלה לצדיקים; שחיטה בסכין של ע"ז; הכשרת סכין טריפה; סכין פגומה; הלך אחר הרוב; אין ספק מוציא מידי ודאי; העמד דבר על חזקתו; מחשבה של קטנים; הנאה ממלאכת שבת.

  ר' שמואל הרוש | תמוז תשע"א
  undefined
  חולין

  סיכום דף טו-טז, מסכת חולין

  לחוזרים על לימוד הדף היומי

  בכל שוחטין ,השוחט בגלגל.

  ר' שמואל הרוש | תמוז תשע"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il