עניני החג

ראש השנה לפנימיות

השתייה והתרת הרצועה חושפות קשר מפתיע בין מעמד הר סיני לפורים

הרב פרופ' יצחק קראוס | אדר התשע"ג