מאבני המקום

בפירוש רש"י בהוראת רב הונא לסוחרים

אבני המקום כרך ט"ו

אבני המקום כרך ט"ו

הרב ירון בשן | איר תשע"ג