מאבני המקום

"להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

אבני המקום כרך ט"ו

אבני המקום כרך ט"ו

הרב שלומי דואני | איר תשע"ג