דיני חוזים

עזיבת דירה באמצע תקופת השכירות

תביעת תשלום שכר דירה מהזמן בו עזב השוכר את הדירה עד תום החוזה במקרה שלא מצא המשכיר שוכר חדש.

בית דין ארץ חמדה - גזית נוף אילון | ב"ה כ' תמוז תשס"ט