שיחות ליום ירושלים

ירושלים והמקדש על פי הזוהר הקדוש

כ"ח אייר תשע"ח