יסודות בדיני ממונות

מזיק דבר הגורם לממון וממון השווה רק לבעליו

חושן משפט סימן שע"ח , שפ"ו

ב' סיון