undefined

הרב דניאל קירש

הרב דניאל קירש בוגר ישיבת מרכז הרב. כיום רב ומשיב ביישוב קדומים.

שיעורי הרב דניאל קירש

תשובות הרב דניאל קירש

סדרות הרב דניאל קירש

"רמב""ם יומי – הלכות כלים – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (27)
"רמב""ם יומי – הלכות כלים – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (27)
"רמב""ם יומי – הלכות טומאת אוכלים – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (16)
"רמב""ם יומי – הלכות טומאת אוכלים – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (16)
"רמב""ם יומי – הלכות שאר אבות הטמאות – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (19)
"רמב""ם יומי – הלכות שאר אבות הטמאות – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (19)
"רמב""ם יומי – הלכות טומאת צרעת – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (29)
"רמב""ם יומי – הלכות טומאת צרעת – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (29)
"רמב""ם יומי – פרה אדומה – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (15)
"רמב""ם יומי – פרה אדומה – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (15)
"רמב""ם יומי – הלכות טומאת מת – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (25)
"רמב""ם יומי – הלכות טומאת מת – 90 שניות על הרמב""ם היומי" (25)

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il