הרב אלישע וישליצקי

הספדו של צדיק

אזכרה לרב דבליצקי זצ"ל

אלול תשע"ח