אכילת מצה

שיעורי אכילה בליל הסדר

מתוך יום עיון לפסח תשע''ט - ישיבת מרכז הרב

ניסן תשע"ט