הכנס לעריכה תורנית תשע"ט

שער למהדיר לגניזת קהיר

אייר תשע"ט