נסיונות, קשיים והתמודדויות

מחויבות בלי התכחשות

תמוז תשע"ט