מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

אכן אתחלתא דגאולה

אלול תשע"ט