אזכרה לראי"ה תשע"ט

ארץ ישראל ולימוד תורה

ג' אלול תשע"ט