יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי אב תשע''ט

מסעו של סנחריב ומפלתו בשערי ירושלים

מתוך כינוס 'מתחת לפני השטח' ג' - יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי

י"ב אב תשע"ט