יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי אב תשע''ט

מזבח יהושע והשפעתו על הבנות סוגיות בתנ"ך ובתלמוד

מתוך כינוס 'מתחת לפני השטח' ג' - יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי

י"ב אב תשע"ט