אזכרה לרנה שנרב הי"ד

מהות ראש השנה

מתוך אזכרת השלושים לרנה שנרב הי"ד

אלול תשע"ט