אנשי בוקר - לימוד ברכות השחר

"הֱיֵה בְּרָכָה" - התבוננות על ברכות השחר

י"ג אב תש"פ