אזכרת שלושים לגרז"ן

הרב שמיצא את הפוטנציאל שלו עד תום

על העמל תורה האדיר של ר' זלמן נחמיה גולדברג

ג' תשרי תשפ"א