התבוננות כללית

פנחס ולרשטיין מספר על הקמת הישובים ביו"ש

ג' אייר תשפ"א