לימוד ליל הושענא רבא תשפ"ב

מהות הימים והזמן

כ"א תשרי תשפ"ב