מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

גדלותו של הרב צבי יהודה זצ"ל

י"ד אדר א' תשפ"ב