עניני החג

מבט חדש על מאורעות המגילה

מכיר את מגילת אסתר?! לא בטוח!

י"א אדר ב' תשפ"ב