אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

אורות הקודש - השיטה, הלידה והמהלך

כ"ד אדר ב' תשפ"ב