אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

ההתחדשות שבתפילה

כ"ד אדר ב' תשפ"ב