אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

להודות ולהלל- מבנה תפילת ההלל

כ"ד אדר ב' תשפ"ב