ארבע כוסות

מהו שיעור אכילת מצה ומרור בליל הסדר?

ניסן תשפ"ב