יום הקדיש הכללי

עדות חיה - אליעזר יגר

ניסן תשפ"ב