אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

שיעור קביעת סעודה

כ"ד אדר ב' תשפ"ב