אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

מחשבות זרות בתפילה

כ"ד אדר ב' תשפ"ב