מחנכים בקדושה - קדושת הברית

העניים הם ארובות הנפש

ט"ז חשוון תשפ"ג