הרב חיים דרוקמן

תורתו החינוכית של הרב דרוקמן זצ"ל

טבת תשפ"ג