undefined

הרב חיים דוד קובלסקי

הרב עומד בראש אירגון "מאורות הדף היומי". מאורות הדף היומי הינו ארגון להנחלת לימוד הדף היומי בכל שכבות הציבור היהודי בארץ ובעולם. הארגון נוסד בשנת תשנ"ט (1999)והוא קשור לבית המדרש של חסידי סוכוטשוב בבני ברק.

שיעורי הרב חיים דוד קובלסקי

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il